Testiranje učenika sedmog razreda u funkciji pripreme za završni ispit

• probni test je prilika da se učenici blagovremeno upoznaju sa redosledom koraka i obavezama u vezi sa uvođenjem trećeg testa na završnom ispitu,

• na probnom testu učenici će imati priliku da vide za njih nepoznate zadatke i da provere svoje znanje u određenim predmetima,
• rezultati sa kompozitnog testa ne pretvaraju se u ocene učenika i ne služe za ocenjivanje učenika,
• rezultate testiranja nastavnici će koristiti u planiranju aktivnosti za dalje pripremanje učenika za završni ispit,
• učenici će test rešavati 120 minuta u kontinuitetu
• datum i vreme testiranja: SREDA, 15.5.2013. GODINE, OD 17.00 DO 19.00 SATI
• spisak učenika koji treba da pristupe testiranju postavljen na oglasnoj tabli i veb stranici škole
• u prostoriji u kojoj se testira, učenik sedi na mestu sa rednim brojem koje odgovara rednom broju sa zbirnog spiska učenika,
• spisak pribora za rad na testu :grafitna olovka, hemijska olovka, gumica,
• od ličnih stvari u prostoriju se može uneti samo voda/osvežavajući napitak, a sve ostale stvari obavezno se odlažu na posebno mesto tokom testiranja.

Na sajtu Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (www.ceo.edu.rs) zainteresovani – nastavnici osnovnih škola, nastavnici srednjih škola, direktori, stručni saradnici, učenici i roditelji moći će da iznesu svoje mišljenje o probnom završnom ispitu. Ankete će biti dostupne na ovom sajtu od 10. maja do 1. juna 2013. godine.

Izvor: http://www.isabajickula.net/?p=892

 

Најуспешнији ученици у току 2017/18. годинe