Школски календар

OШ „ИСА БАЈИЋ“ КУЛА

 

КАЛЕНДАР РАДА ШКОЛЕ

 

 ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ШКОЛСКОГ КАЛЕНДАРА ЗА                

ШКОЛСКУ 2016/2017 ГОДИНУ

 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ (81 наставни дан)   

 

Септембар 2016                                   22                     
Н.Н П У С Ч П С Н
1 1 2 3 4
5 6 7
2 8 9 10 11
12 13 14
3 15 16 17 18
19 20 21
4 22 23 24 25
26 27 28
5 29 30

 

Октобар 2016                                        21                
Н.Н П У С Ч П С Н
5 1 2
3 4 5
6 6 7 8 9
10 11 12
7 13 14 15 16
17 18 19
8 20 21* 22 23
24 25 26
9 27 28 29 30
31

 

 

 

Новембар 2016                                 21                        
Н.Н П У С Ч П С Н
9   1 2
10 3  4 5 6
7 8* 9
11 10 11** 12 13
14 15 16 17
12 18 19 20
21 22 23 24
13 25 26 27
28 29 30

 

Децембар 2016                             17             
Н.Н П У С Ч П С Н
13 1
14 2 3 4
5 6 7 8
15 9 10 11
12 13 14 15
16 16 17 18
19 20 21 22
17

 

23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 

 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ (99 наставних дана)

 

Јануар 2017                                                 11              
Н.Н П У С Ч П С Н
x

 

      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11  12  13 14 15
17 16  17 18  19      
18   20 21 22
23 24 25 26
19 27** 28 29
30 31

 

 Фебруар 2017                                               18       
Н.Н П У С Ч П С Н
19 1 2  3 4 5
20 6 7 8 9  10 11 12
21 13 14 15** 16** 17 18 19
20 21
22 22  23  24 25 26
27 28    

 

Март 2017                                               23   
Н.Н П У С Ч П С Н
23  1  2  3  4 5
6 7
24 8 9 10 11 12
13 14
25   15 16 17 18 19
20  21
26   22 23 24 25 26
27 28
27 29 30 31

 

 

Април 2017                                        17       
Н.Н П У С Ч П С Н
27 1 2
3 4
28 5 6 7 8 9
10 11
29 12 13 14** 15 16
17** 18 19 20 21 22* 23
30 24
25 26 27 28 29 30

 

 

 

Мај 2017                                            21          
Н.Н П У С Ч П С Н
31 1** 2** 3 4 5 6 7
8 9*  
32 10 11 12 13 14
15 16
33 17 18 19 20 21
22 23
34 24 25 26 27 28
29 30
35 31

 

Јун                                                      9
Н.Н П У С Ч П С Н
35 1 2 3 4
5 6
36 7 8 9 10 11
12 13
 

37

 

14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
8 26 27 28* 29 30

 

Јул 2017                      
П У С Ч П С Н
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

 

Август 2017                        
П У С Ч П С Н
   1 2  3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

 

Легенда:

 

Школски распуст, нерадни и ненаставни дани

 

*   Празник-наставни дан

Први и последњи дан полугодишта

 

**  Празник- ненаставни дан

Наставни дан

 

Сваки други понедељак у месецу: Отворени дани школе

У УТОРАК 17.01.2017. ГОДИНЕ, НАСТАВА СЕ ИЗВОДИ  ПРЕМА РАСПОРЕДУ ЧАСОВА ЗА ПЕТАК.

 

Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда остварује се у 36 петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана.

Наставни план и програм за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне наставне недеље, односно 170 наставних дана.

Табеларни преглед школског календара за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2016/2017. годину, који се налази у прилогу овог правилника као његов саставни део, исказан је у полугодиштима и квартално.

Први квартал има 40, други 41, трећи 47 наставних дана.

Четврти квартал има 52 наставна данa за ученике од првог до седмог разреда, а  42 наставна дана за ученике осмог разреда.

 

КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ

 

А) ДАН ШКОЛЕ

 • Прослава дана школе ће се одржати у суботу, 10.12.2016.

Б) КРОС

 • Јесењи крос ће се одржати у суботу 08. октобра 2016.
 • Пролећни крос ће се одржати у суботу 29. априла 2017.
 • „Крос РТС кроз Србију“ одржаће се према организацији кроса у целој Републици.

 

В) ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА

Ученичке екскурзије ће се одржати у следећим терминима:

  • ЕКСКУРЗИЈА 8. РАЗРЕД: 12.- 14.5.2017.  (у суботу, 20.5.2017. године ће се одржати настава по распореду за петак – надокнада часова због екскурзије ученика)
  • ЕКСКУРЗИЈА 7. РАЗРЕД: 13.-14.5.2017.
  • ЕКСКУРЗИЈА- остали: 13. 5. 2017.
  • НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА: 24. април- 29.мај 2017.
  • ПОСЕТЕ  УЧЕНИКА– по један у сваком кварталу
  • Термин посете међународном сајму образовања „ПУТОКАЗИ“ у Новом Саду за ученике 8.разреда зависи од термина  организације сајма.

 

Г) АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

 • РАДНИ ДАН БР.1:  10.9.2016. РЕАЛИЗАЦИЈА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ, АКТИВНОСТИ ИЗ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА, ОБЛАСТИ ЕКОЛОГИЈЕ, ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКЕ АКТИВНОСТИ
 • РАДНИ ДАН БР.2: -СПОРТСКИ ДАН: 27. 05. 2017.

Термини одржавања спортских недеља:

 • 1. ПОЛУГОДИШТЕ – ОД 03. ДО 07.10. 2016.
 • 2. ПОЛУГОДИШТЕ  – ОД 15. ДО 19. 05. 2017.

 

Д) ПОДЕЛА ЂАЧКИХ КЊИЖИЦА И СВЕДОЧАНСТВА

 • Подела ђачких књижица за прво полугодиште ће се обавити у петак 30. децембра 2016.
 • Подела сведочанстава ученицима 8. разреда ће се обавити у петак , 09. јуна 2017. године
 • Подела ђачких књижица и сведочанстава ученицима од 1. до 7. разреда ће  се обавити у  среду, 28. јуна 2017. године.

Завршна свечаност за ученике 8. разреда ће се организовати у петак,09. јуна 2017.године.

Ђ) дечија недеља – 3.-7.10.2016.

За време зимског распуста (26. – 30. 12. 2016.), школа  планира реализацију додатног рада  и допунског рада са ученицима који заостају у савладавању наставног градива.