Школске ваннаставне активности

    1. СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

СЕКЦИЈА

НАСТАВНИК

НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА

Валентина Мујичић, Валентина Вулић,

ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА

Валентина Вулић

БИБЛИОТЕЧКА СЕКЦИЈА

Валентина Мујичић, Јарослава Нађ

ДРАМСКА СЕКЦИЈА

Милаца Голубовић

ИНФОРМАТИЧКА СЕКЦИЈА

Вукан Поповић

ХОР

Софија Патковић

ФОТО СЕКЦИЈА

Никола Косановић

МЛАДИ БИОЛОЗИ

Наталија Харди

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА

Валентина Лабовић

САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА

Михајло Шанта

СЕКЦИЈА ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Kids

Верица Лукета

ИСТОРИЈСКА СЕКЦИЈА – ЧУВАРИ ПРОШЛОСТИ

Љиљана Васовић,

ФУДБАЛ (ж)

Снежана Вујичић

ФУДБАЛ (м)

Роберт Вендел

ИСТОРИЈСКА СЕКЦИЈА

Јасна Товарић

КОШАРКА(ж)

Рената Мандић

Планови слободних активности се налазе у документацији у канцеларији педагога и саставни су део Годишњег плана рада школе.