Промоција здравља и здравог стила живота и здравственог васпитања

Покрајински секретаријат за здравство АП Војводине скреће пажњу на веб локацију пројекта „Не жури“ који се бави здравственим питањима, промоцијом здравља, здравих стилова живота и здравственог васпитања, а посебно у циљу очувања и унапређења репродуктивних здравља младих. 

Веб локација се налази овде: www.nezuri.rs

Најуспешнији ученици у току 2017/18. годинe