ПРОГРАМ СПОРТСКЕ НЕДЕЉЕ – НИЖИ РАЗРЕДИ

1. Понедељак:

Старе игре ( Школице, ластиш,…)

2. Уторак:

Међуодељењска такмичења у игри Граничари

3. Среда :

Међуодељењска такмичења у фудбалу

4. ЧЕТРТАК

Штафетне игре

5. Петак:

Трка пријатељства на стадиону у сарадњи са Црвеним крстом

Најуспешнији ученици у току 2017/18. годинe