Proba male mature 24. i 25. aprila

www.mala-matura.com/vesti

Učenici osmog razreda polagaće probni završni ispit 24. i 25. aprila, a u svakom od tri testa biće po 20

zadataka. Osmaci će rešavati kombinovani test 24. aprila, sa početkom u 12 sati, dok će sutradan od 9

časova polagati test iz maternjeg jezika, a potom iz matematike u 11 i 30, rečeno je u Ministarstvu

prosvete.

http://www.mala-matura.com/sites/default/files/imce-files/proba-mm-700px.png

Neće biti dodatnih termina za polaganje male mature, jer se ovi datumi ne poklapaju sa takmičenjima i

smotrama učenika osnovnih škola. Zvanični termini polaganja završnog ispita i kalendar upisnih

aktivnosti biće uskoro utvrđeni, a konkurs za upis u srednje škole Ministarstvo će objaviti početkom

maja.

Најуспешнији ученици у току 2017/18. годинe