Прекида се образовно васпитни рад од 12. фебруара закључно са 21. фебруаром 2020.

Прекида се образовно васпитни рад у установама образовања и васпитања, предшколским установама, основним и средњим школама на територији Аутомномне покрајине Војводине у периоду од 12. фебруара закључно са 21. фебруара 2020. године због безбедности и здравља деце, ученика и запослених, а услед регистровања интензитета вируса грипе изнад епидемисјког прага.

odluka_o_obustavi (1)

Најуспешнији ученици у току 2017/18. годинe