Predlog plana održavanja dvodnevne ekskurzije za 7.razred za školsku 2015/2016.godinu

Relacija:  Kula – Oplenac – Topola – Aranđelovac – Orašac – Risovačka pećina – Bukovička banja – Kula

Program putovanja:

  1. dan:  Polazak ispred škole i direktna vožnja preko Novog Sada i Beograda uz kraće usputne pauze. Dolazak do Oplenca, zatim obilazak spomen obeležja u Topoli (konaka i muzeja) i zadužbine Karađorđevića i Oplenca. Nakon predviđenog ručka, izlet do Marićevića jaruge i spomen obeležja u Orašcu. Dolazak u hotel, večera i noćenje.
  2. dan:  Poseta pećini Risovači i muzeju, obilazak grada Aranđelovca, razgledanje parka u Bukovičkoj banji i razgledanje Bukulje. Nakon ručka, povratak za Kulu.

Obrazovno-vaspitni  ciljevi  i  zadaci:

  • Da se učenici upoznaju sa kulturno-istorijskim i geografskim resursima naše zemlje, u ovom slučaju Šumadije, kao i da vide kulturu i duhovnu sliku našeg naroda
  • Da se kod učenika razvijaju sposobnost posmatranja, opažanja i uočavanja određenih predmeta, objekata i pojava, sagledavanje i razumevanje njihovih međusobnih veza i odnosa, kako u prirodi, tako i u ljudskom društvu
  • Da doprinesu produbljivanju, proširivanju i obogaćivanju znanja i iskustva učenika, podstiču i bude interesovanja za novim saznanjem, povezuju teoriju sa praksom, podstiču učenike da aktivno doprinesu razvoju društva
  • Da bude patriotizam, neguju ljudsku solidarnost, humanizam, drugarstvo, požrtvovanost, kolektivni duh, životni optimizam i realno shvatanje života.

Ovi zadaci govore o kompleksnom karakteru ekskurzije, koje treba imati u vidu prilikom njihovog organizovanja.

Predlog plana ekskurzije daju odeljenske starešine i stručna veća škole.

 

Odeljenske starešine:

Vladana Cicmil

Dušanka Popović

Robert Vendel

Snežana Vujičić

Најуспешнији ученици у току 2017/18. годинe