Јавна набавка мале вредности бр. 05/2018

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ БРОЈ ЈЕДАН

(ознака из ОРН: 45262700 – адаптација зграде)

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 05/2018

Документација: 

Најуспешнији ученици у току 2017/18. годинe