Посета Дому здравља у Кули

Дана 07.05.2014. године, у оквиру професионалне орјентације, ученици ОШ „Иса Бајић“, били су у посети Дому здравља у Кули. Ученике VII/2, VII/3 и VIII/3, као и њихове наставнице, чланице тима за ПО, дочекале су медицинске сестре које су их повеле у обилазак хитне помоћи, апотеке која ради у саставу Дома здравља, превијалишта, стоматолошке и службе опште праксе. Велико интересовање деце привукао је изглед комбија за хитне интервенције. Ученике је занимало колико траје специјализација лекара,као и то на који начин се стерилишу инструменти за интервенције.

Најуспешнији ученици у току 2017/18. годинe