Обележен је Дан паукова 16.11.2019.

У нашој школи обележен је дан паукова. Учествовали су ученици од четвртог до осмог разреда у оквиру изборног предмета домаћинство и слободних наставних активности чувари природе.

Ученици су били прави уметници. Представили су се својим песмицама о пауку и пауковој мрежи, а затим и цртежима. Ученици старијих разреда добили су задужења да припреме: одлике паукова, грађу, врсте, значај. Пронашли су разне занимљивости, а објаснили су и шта значи појам арахнофобија. Све је представљено на паноу који се налази у приземљу наше школе.

  Подржали смо манифестацију „Дан паукова“ како би популаризовали биодиверзитет Србије кроз мање популарну групу као што су паукови.

Наставник: Бранка Поповић

Најуспешнији ученици у току 2017/18. годинe