Обавештење о промени смене и друге информације

Уобичајена промена смена ће с е извршити у понедељак, 30. октобра. Од тог дана настава за ученике од првог до четвртог разреда почињаће од 7.30 сати, док ће за ученика од петог до осмог разреда настава почињати од 13.30 сати.

Цена ужине за октобар износи 900,00 динара. Уплате вршити искључиво поштанском уплатницом. Пријаве за ужину извршити до петка, 27.10.2017. године. Одељењски старешина признанице и спискове ученика који ужинају треба да достави у рачуноводство до 5.11.2017. године. Примерак правилно попуњене уплатнице, као и јеловник за новембар су истакнути на огласној табли школе.

Од 23. октобра до 29. октобра обележава се недеља солидарности са церебрално парализованим лицима у нашој земљи. Тим поводом, на часу одељењског старешине ће једна од тема бити и разговор са ученицима о особама са инвалидитетом. Друштво инавалида за церебралну и дечју парализу „Сомбор“ поклања ученицима и особљу школе по један џепни календар за 2018. годину. Ко је у могућности и то жели може прикупљањем динара солидарности (до петка, 29. октобра) помоћи рад Друштва.

Директор:

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

С.о.

С.о.

С.о.

 

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

8.3

8.4

 

Најуспешнији ученици у току 2017/18. годинe