Обавештење о промени смене и друге информације

Уобичајена промена смена ће с е извршити у понедељак, 2. октобра. Од тог дана настава за ученике од првог до четвртог разреда почињаће од 13.30 сати, док ће за ученика од петог до осмог разреда настава почињати од 7.30 сати.

Прва недеља октобра је уједно и дечија и спортска недеља. Све активности предвиђене за период од 2. до 6. октобра ће бити  благовремено објављене на огласној табли и веб страници школе.

Цена ужине за октобар износи 1000,00 динара. Уплате вршити искључиво поштанском уплатницом. Пријаве за ужину извршити до петка, 29.09.2017. године. Одељењски старешина признанице и спискове ученика који ужинају  треба да достави у рачуноводство до 5.10.2016. године. Примерак правилно попуњене уплатнице, као и јеловник за октобар су истакнути на огласној табли школе.

У петак, 29.септембра, за ученике од петог до осмог разреда настава ће почети у 12 сати. До померања почетка наставе је дошло због посете ученика наше школе манифестацији „Ноћ истраживача“ у Новом Саду.

Најуспешнији ученици у току 2017/18. годинe