ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Набавка услуге – Физичко-техничко обезбеђење зграде СО Кула, Омладинског дома, видео надзор јавних површина и комуналних објеката на територији општине Кула, видео надзор атара на територији општине Кула објеката предшколских установа, основних и средњих школа на територији општине Кула (Ознака из ОРН: 79710000 – Услуге обезбеђења)

Преузмите документ овде:

Обавештење о закљученом уговору

Најуспешнији ученици у току 2017/18. годинe