НЕ ЖУРИ….

У оквиру здравствене заштите ученика, у свакој прилици (часови биологије, хемије, часови одељенског старешине, рад педагога и психолога) радимо на примарно превентивном раду, који има за циљ, подизање нивоа свести наших ученика о ризицима за здравље, који постоје,као и јачању позитивних ставова, који се тичу здравих стилова живота, здраве исхране, решавање конфликата, суочавање са стресом и слично…

По препоруци Покрајинског секретаријата за здравство,припремљено је 20 краткох ТВ формата,са садржајима који се односе на серијал ТВ емисија под називом „НЕ ЖУРИ“,који је доступан на сајту

www.nezuri.rs

У оквиру ТВ формата,налази се 20 кратких филмова са веома корисним едукативним садржајима за превенцију здравља младих а који се односи на спречавање малолетничких трудноћа и заштиту од сексуално преносивих болести.

Информације су кратке,јасне а пружају их стручна лица.

У оквиру наше школе,материјал ће бити представљен ученицима 8.разреда на Часовима одељенског старешине,након пролећног распуста.

Реализатори активности су одељенске старешине осмог разреда и школски психолог.

Све заинтересоване,позивамо,да погледају понуђени садржај,на сајту www.nezuri.rs и учине нешто корисно за своје здравље.

Најуспешнији ученици у току 2017/18. годинe