Наша школа у бази примера добре праксе по питању ваннаставних активности

РЕЗУЛТАТИ  КОНКУРСА „ПРИМЕРИ УСПЕШНИХ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ВАСПИТНИХ  АКТИВНОСТИ У ДОМОВИМА УЧЕНИКА У СРБИЈИ“

На конкурсу ЗУОВ-а „Примери успешних ваннаставних активности у основним и средњим школама и ваннаставних активности у домовима ученика у Србији“, пројекат ОШ „Иса Бајић“ из Куле „ДАНИ ЈАБУКЕ 2017“ нашао се у бази примера добре праксе. Комисија састављена од саветника Завода прегледала је све пристигле радове и одредила оне који су за Базу примера успешних ваннаставних активности, који ће бити доступни на сајту Завода крајем ове године. 

Аутор и координатор пројекта је наставница српског језика Валентина Мујичић, у пројекту је учествовало око 600 ученика, велики број родитеља и 34 наставника. Пројекат је пратио велики број активности и одлична сарадња свих учесника што је допринело да буде препознат као пример добре праксе.

Ово признање је добар подстицај за нове активности у школској години која је пред нама.

Најуспешнији ученици у току 2017/18. годинe