Меморандум о сарадњи за организовање бесплатних онлајн обука из математике и програмирања

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и „Центар за младе
таленте” Нови Сад потписали су Меморандум о сарадњи за организовање
бесплатних онлајн обука из математике и програмирања за ученике основних и
средњих школа. Меморандум су потписали министар Младен Шарчевић и
управитељ Фондације Радивоје Стојковић.

Онлајн обуке ће бити организоване током школске 2017. и 2018. године, а
један од примарних циљева је подизање нивоа знања математике за ученике 5,
6, 7 и 8. разреда основне школе, који би допринео лакшој и бољој припреми
за упис у средњу школу. Ученицима основних и средњих школа се кроз овакве
обуке пружа могућност стицања широког знања из области математике и
програмирања што представља својеврсну припрему за све будуће студенте
електротехнике, информатике и математике за брже и лакше усвајање градива
на факултету.

Програм и материјале за обуку сачинила је Фондација „Центар за младе
таленте“ уз помоћ професора математике са Природно – математичког
факултета и Факултета техничких наука, Универзитета у Новом Саду и
професора средњих школа. Предвиђено време трајања онлајн обуке је 1.5 до 2
часа недељно током школске године. Фондација већ шест година организује
наставу у циљу доприноса развоју теоријских и практичних знања из
математике и програмирања.

Фондација „Центар за младе таленте” из Новог Сада организује следеће
онлајн курсеве:

1. ONLINEA – курс из математике намењен ученицима 5. и 6. разреда основних
школа и припреми за упис ученика у 7. и 8. разред основних школа при
гимназијама

2. ONLINEB – курс из математике намењен ученицима 7. и 8. разреда основних
школа ради подизања знања из математике и припреме за упис у средње школе

3. PMUFO – курс из математике намењен ученицима III и IV разреда средњих
школа ради припреме за матуру и упис на факултете техничких и
природно-математичких наука

4. Cosnovni – курс из програмирања за све ученике који желе да савладају
структурирано програмирање у програмском језику C

5. C++ – курс из програмирања за све ученике који желе да савладају
објектно оријентисано програмирање у програмском језику C++.

Упис се обавља пријавом (регистрацијом) преко линка
(www.cmt.edu.rs/CMTOnlineRegistration/Register.html) . Посебних услова за
пријављивање нема.

Упис за све курсеве је у току. Поред часова, полазницима ће бити на
располагању и писани материјал преко сајта Фондације
http://www.cmt.edu.rs.

Најуспешнији ученици у току 2017/18. годинe