Међународни дан људских права

ПРИЛОГ: онлајн материјал за ученике/це које можете користити према нивоима за:

Први циклус основног образовања:

https://www.youtube.com/watch?v=kcMyb2BNBzw&list=PL7p54xUpxiEqox32F_HS6A3e57r5wI_uA&index=4

https://www.living-democracy.rs/textbooks/volume-5/part-3/documents-and-teaching-material-4/

Други циклус основног образовања и средње образовање:

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKQ%5FNMPYlhYbNnc&cid=6D3648C5711E1EFF&id=6D3648C5711E1EFF%2116464&parId=6D3648C5711E1EFF%2116324&o=OneUp

Компетенције за демократску културу-ЛИНК ЗА ПРИПРЕМУ НАСТАВНИКА/ ПРИРУЧНИК ПРИМЕРА ДОБРЕ ПРАКСЕ:

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/Primeri-primene-demokratskih-kompetencija-Kako-do-demokratske-kulture-u-%C5%A1kolama.pdf

Најуспешнији ученици у току 2017/18. годинe