КОНКУРС ЗА НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019 ГОДИНИ

На основу члана 6. Правилника о награђивању ученика у општини Кула, право на награђивање остварују ученици, и то:

НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА

Право на једнократно награђивање остварују ученици основних и средњих школа који су у протеклој школској години (шк.2017/2018) освојили прво, друго или треће место у појединачној конкуренцији, на окружном (регионалном), републичком или међународном такмичењу које организује Министарство просвете Владе Републике Србије или Секретаријат за образовање, управу и националне мањине Аутономне Покрајине Војводине и то :

1. Окружно (регионално) такмичење:

  1. место……20% од просечне нето зараде у општини Кула за првих 6 месеци текуће године

  2. место……15% наведене зараде

  3. место……10% наведене зараде.

2. Републичко – међународно такмичење:

1 место…… 30% од просечне нето зараде у општини Кула за првих 6 месеци текуће године

2 место…… 25% наведене зараде

3 место….. 20% наведене зараде.

Екипе, тимови, хорови или друге групе такмичара нису предмет овог конкурса

Учесници конкурса уз пријаву на конкурс прилажу:

  • Фотокопију дипломе о освојеном првом, другом или трећем месту.

  • Фотокопију првог и другог листа ђачке књижице.

  • Фотокопију личне карте једног од родитеља.

~ Фотокопију штедне књижице или текућег рачуна родитеља (или ученика).

РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС ЈЕ 15 ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У КУЛСКОЈ КОМУНИ (01.11.2018.ГОДИНЕ) И НА САЈТУ ОПШТИНЕ КУЛА, А БИЋЕ ОГЛАШЕН И У СВИМ ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЛА. ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС СА ПОТРЕБНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ПОДНОСЕ СЕ: ОДЕЉЕЊУ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОПШТИНЕ КУЛА, СА НАЗНАКОМ „ЗА КОНКУРСНУ КОМИСИЈУ ЗА НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА“ КУЛА, ЛЕЊИНОВА 11, УСЛУЖНИ ЦЕНТАР (Шалтер број 5 ).

НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ И НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ НЕЋЕ СЕ РАЗМАТРАТИ.

За додатне информације може се обратити на телефон 025/751-160 и 751-151, 751-146 или непосредно на назначеној адреси.

Руководитељка одељења

Драгана Потпара

Најуспешнији ученици у току 2017/18. годинe