Конкурс за доделу ђачких стипендија Фондације Дивац

Фондација Дивац уз подршку групе донатора из Америке расписује конкурс за доделу ђачких стипендија. Конкурс ће бити отворен од 12.06. до 18.08. и право на стипендију имају ученици који у септембру 2017. године уписују И, ИИ или ИИИ разред средње школе, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, а који постижу одличан успех у учењу и владању и чији је барем један родитељ/старатељ имао избеглички статус у Републици Србији, а избегао је из Републике Хрватске и то из следећих општина: Бенковац, Војнић, Вргинмост, Глина, Грачац, Двор, Доњи Лапац, Дрниш, Книн, Кореница, Костајница, Крњак, Обровац, Петриња, Плашки, Слуњ, Задар, Цапраг, Грубишно Поље, Дарувар, Окучани, Пакрац, Слатина, Бели Манастир, Вуковар, Даљ, Мирковци, Тења.

На конкурс за доделу ученичких стипендија могу се пријавити ученици првог, другог или трећег разреда средње школе који у школовању постижу одличан општи успех (од 4,50 до 5), а чији један или оба родитеља/старатеља имају потврду да су избегли из горе наведених општина. Посебну предност при додели стипендије имаће кандидати из осетљивих друштвених група (материјално угрожене породице, једнородитељске породице, лица са инвалидитетом, лица са хроничним болестима и др).

Најуспешнији ученици у току 2016/17. године