ЈНМВ 07/2017: Извођење екскурзије, извођење наставе у природи и извођење излета

ОШ Иса Бајић Кула расписује јавну набавку за извођење екскурзије, извођење наставе у природи и извођење излета.

Конкурсна документација за преузимање:

4. Позив за подношење понуда екскурзија

5. Конкурсна документација 

Најуспешнији ученици у току 2017/18. годинe