“Једнака права, једнаке могућности! Образовање и за децу са сметњама у развоју!”

 Једнака права, једнаке могућности! Образовање и за децу са сметњама у развоју!”

Овогодишња Глобална недеља акције укључивања што већег броја деце у процес образовања посвећена је деци са сметњама у развоју. Циљ је подизање нивоа свести свих интересних група о праву и потреби укључивања деце са сметњама у развоју у образовни систем и скретање пажње на проблеме са којима се сусрећу актери образовног система.

Тим поводом у Сомбору је 9.маја 2014. у Школи за основно и средње образовање са домом “Вук Караџић” одржана трибина “Једнака права, једнаке могућности! Образовање и за децу са сметњама у развоју.”

Учесници трибине:

-Соња Дурут, директор школе

-Слађана Худић, председник синдиката школе

-Катарина Салкановић, дипломирани ефектолог, олигофренопедагог

-Хаџи Здравко М. Ковач, генерални секретар ИСПРВ и

-Ксенија Лишчевић, просветни саветник

Трибини је присуствовала координатор Ученичког парламента ОШ”Иса Бајић” из Куле Валентина Мујичић.

Ученички парламент наше школе и до сада је давао активан допринос сарадњи и укључивању деце са сметњама у различите видове активности и наставиће да кроз хуманитарне и волонтерске активности и вршњачку едукацију ради на реализацији циљева ове акције.

Помозимо нашим вршњацима да остваре право на образовање!

Send All My Friends to School!“

send_all_my_friends

Најуспешнији ученици у току 2017/18. годинe