ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2020

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ

(ознака из ОРН: 09310000, електрична енергија)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2020

U prilogu:

 
ODLUKA:
 

Најуспешнији ученици у току 2017/18. годинe