Javna nabavka 26/2017 za nabavku električne energije

Набавка добара – електричне енергије за потпуно снабдевање према Табеларном приказу потрошње (ознака из ОРН 09310000 – електрична енергија) – уз испуњеност услова из конкурсне документације.

Конкурсну документацију можете преузети овде:

Одлука за струју:

Odluka za struju – 2017

Најуспешнији ученици у току 2017/18. годинe