НАБАВКА УЏБЕНИКА И ДРУГИХ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

Пријаве са свом неопходном документацијом доставити одељењском старешини до среде, 14. марта.

Најуспешнији ученици у току 2017/18. годинe