DINAMIKA PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS UČENIKA ZA OBRAZOVNI PROFIL LIKOVNI TEHNIČAR Školska 2018/2019.

11., 12. i 14.maj 2017. (petak i ponedeljak od 9h do 12h, subota od 9–12 h) prijavljivanje kandidata za polaganje prijemnog ispita. Dokumenata koja se predaju:

– prijava za upis u srednju školu sa upisanim brojem telefona kandidata,

– đačka knjižica sa overenom fotografijom i upisanom šifrom učenika– na uvid,

– izvod iz matične knjige rođenih (može biti stariji od šest meseci).

31. maj (četvrtak) u 18h: Isticanje spiska kandidata sa rasporedom polaganja po učionicama.

1.jun, (petak), ispit iz Crtanja (od 9h)

Kandidati su u obavezi da kod sebe imaju đačku knjižicu sa overenom fotografijom. Radi se 4 školska časa, bez pauze (180 min.)

     2.jun, (subota), ispit iz Slikanja (od 9h)

Kandidati su u obavezi da kod sebe imaju đačku knjižicu sa overenom fotografijom.   Radi se 4 školska časa, bez pauze (180 min.)

    3.jun, (nedelja), ispit iz Vajanja (od 9h)

Kandidati su u obavezi da kod sebe imaju đačku knjižicu sa overenom fotografijom.   Radi se 4 školska časa, bez pauze (180 min.)

7. jun, (četvrtak) do 8h: Isticanje preliminarnih rezultata prijemnog ispita

7. jun, (četvrtak) od 8-16h: Omogućiće se razgledanje svih radova sa proverom unetih bodova u preliminarnoj listi i žalbe učenika na rezultate prijemnog ispita.

8. jun, (petak). do 12h : Isticanje konačnih rezultata prijemnog ispita.

Најуспешнији ученици у току 2017/18. годинe