НЕ ЖУРИ….

20. марта 2018. OŠ Isa Bajić Kula 0

У оквиру здравствене заштите ученика, у свакој прилици (часови биологије, хемије, часови одељенског старешине, рад педагога и психолога) радимо на примарно превентивном раду, који има за циљ, подизање нивоа свести наших ученика о ризицима за здравље, који постоје,као и јачању позитивних ставова, који се тичу здравих стилова живота, здраве исхране, решавање конфликата, суочавање са стресом и слично…

ИТ караван за ученике основних школа у Србији

20. марта 2018. OŠ Isa Bajić Kula 0

Обавештавамо ученике школе да Министарство трговине, туризма и телекомуникација у 2018г.трећу годину за редом,покреће кампању ИТ караван за ученике основних школа у Србији,њихове родитеље и наставнике ,са циљем подстицања паметног и безбедног коришћења нових технологија.

Медењаци поводом дана заљубљених

2. марта 2018. OŠ Isa Bajić Kula 0

У нашој школи поново је оживео некадашњи изборни предмет ,,Домаћинство“. Изборни предмет омогућава да ученици формирају навике у вези с важним активностима у свакодневном животу.

Промоција здравља и здравог стила живота и здравственог васпитања

2. марта 2018. OŠ Isa Bajić Kula 0

Покрајински секретаријат за здравство АП Војводине скреће пажњу на веб локацију пројекта „Не жури“ који се бави здравственим питањима, промоцијом здравља, здравих стилова живота и здравственог васпитања, а посебно у циљу очувања и унапређења репродуктивних здравља младих.