Javna nabavka 26/2017 za nabavku električne energije

23. фебруара 2017. OŠ Isa Bajić Kula 0

Набавка добара – електричне енергије за потпуно снабдевање према Табеларном приказу потрошње (ознака из ОРН 09310000 – електрична енергија) – уз испуњеност услова из конкурсне документације.

No Image

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

11. августа 2015. OŠ Isa Bajić Kula 0

Конкурсну документацију можете преузети овде КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА Хидроизолација школске зграде (Ознака из ОРН: 45000000-7 – грађевински радови) ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА […]