У НОВУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ СА НОВОМ РАСВЕТОМ

2. јула 2018. OŠ Isa Bajić Kula 0

Данас је у нашој школи почела Реализација пројекта електроенегетских инсталација са техноекономском анализом , који се односи на адаптацију расвете – постављање штедљиве (ЛЕД) расвете у школској згради у Лењиновој улици.