Значајна средства додељена ОШ „Иса Бајић“

25. августа 2017. OŠ Isa Bajić Kula 0

Конкурсом за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2017. годину, који је расписао Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице,   ОШ „Иса Бајић“ су додељена средства у износу од 3.900.000 динара.

У нову школску годину са „новим“ свлачионицама

3. августа 2017. OŠ Isa Bajić Kula 0

Покрајински секретаријат за спорт и омладину је доделио ОШ „Иса Бајић“ средства у износу од 1.300.000 динара за финансирање посебног програма „Вежбам за будућност“ – одобреног на Конкурсу за финансирање посебног програма – пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводина.